தயாரிப்புகள்

 • உயர் துல்லிய ஊசி YH-850

  உயர் துல்லிய ஊசி YH-850

  முழு YH சர்வோ தொடர் இயந்திரம் போதுமான சக்தி அமைப்பு, உயர் துல்லியமான கட்டுப்பாடு, நிலையான செயல்திறன், உயர் பல்துறை மற்றும் திருகு பீப்பாய்களின் அளவுகள், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வடிவமைக்கப்பட்ட ஆற்றல் அமைப்பு, பல்வேறு உற்பத்தித் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும்.
 • உயர் துல்லிய ஊசி YH-420

  உயர் துல்லிய ஊசி YH-420

  முழு YH சர்வோ தொடர் இயந்திரம் போதுமான சக்தி அமைப்பு, உயர் துல்லியமான கட்டுப்பாடு, நிலையான செயல்திறன், உயர் பல்துறை மற்றும் திருகு பீப்பாய்களின் அளவுகள், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வடிவமைக்கப்பட்ட ஆற்றல் அமைப்பு, பல்வேறு உற்பத்தித் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும்.
 • உயர் துல்லிய ஊசி YH-330

  உயர் துல்லிய ஊசி YH-330

  முழு YH சர்வோ தொடர் இயந்திரம் போதுமான சக்தி அமைப்பு, உயர் துல்லியமான கட்டுப்பாடு, நிலையான செயல்திறன், உயர் பல்துறை மற்றும் திருகு பீப்பாய்களின் அளவுகள், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வடிவமைக்கப்பட்ட ஆற்றல் அமைப்பு, பல்வேறு உற்பத்தித் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும்.
 • உயர் துல்லிய ஊசி YH-220

  உயர் துல்லிய ஊசி YH-220

  முழு YH சர்வோ தொடர் இயந்திரம் போதுமான சக்தி அமைப்பு, உயர் துல்லியமான கட்டுப்பாடு, நிலையான செயல்திறன், உயர் பல்துறை மற்றும் திருகு பீப்பாய்களின் அளவுகள், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வடிவமைக்கப்பட்ட ஆற்றல் அமைப்பு, பல்வேறு உற்பத்தித் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும்.
 • உயர் துல்லிய ஊசி YH-170

  உயர் துல்லிய ஊசி YH-170

  முழு YH சர்வோ தொடர் இயந்திரம் போதுமான சக்தி அமைப்பு, உயர் துல்லியமான கட்டுப்பாடு, நிலையான செயல்திறன், உயர் பல்துறை மற்றும் திருகு பீப்பாய்களின் அளவுகள், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வடிவமைக்கப்பட்ட ஆற்றல் அமைப்பு, பல்வேறு உற்பத்தித் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும்.
 • உயர் துல்லிய ஊசி YH-130

  உயர் துல்லிய ஊசி YH-130

  முழு YH சர்வோ தொடர் இயந்திரம் போதுமான சக்தி அமைப்பு, உயர் துல்லியமான கட்டுப்பாடு, நிலையான செயல்திறன், உயர் பல்துறை மற்றும் திருகு பீப்பாய்களின் அளவுகள், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வடிவமைக்கப்பட்ட ஆற்றல் அமைப்பு, பல்வேறு உற்பத்தித் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும்.
 • மெல்லிய சுவர் அதிவேக ஊசி GH-380

  மெல்லிய சுவர் அதிவேக ஊசி GH-380

  ஊசி மோல்டிங் இயந்திர சோதனை நாங்கள் 10 க்கும் மேற்பட்ட வெவ்வேறு வகையான ஊசி அச்சுகளை முதலீடு செய்துள்ளோம், அவை வெவ்வேறு வகையான ஊசி மோல்டிங் இயந்திரங்களை சோதிக்க மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகின்றன.இந்த அச்சுகளில் சில அதிவேக இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங்கிற்கு ஏற்றவை, சிலவற்றிற்கு அதிக துல்லியமான பிளாஸ்டிக் நிரப்புதல் தேவைப்படுகிறது, மேலும் சில பக்கவாட்டு மைய இழுக்கும் அல்லது சிறப்புப் பொருட்களின் ஊசி வடிவத்திற்கு ஏற்ற மோல்டுகளுக்கு சேவை செய்யும்... சோதனை 24 மணிநேரம் இயந்திரத்தில் இயங்கும். பிளாஸ்டிக் மோல்டிங் செயல்முறை உட்பட...
 • மெல்லிய சுவர் அதிவேக ஊசி GH-280

  மெல்லிய சுவர் அதிவேக ஊசி GH-280

  ஊசி மோல்டிங் இயந்திர சோதனை நாங்கள் 10 க்கும் மேற்பட்ட வெவ்வேறு வகையான ஊசி அச்சுகளை முதலீடு செய்துள்ளோம், அவை வெவ்வேறு வகையான ஊசி மோல்டிங் இயந்திரங்களை சோதிக்க மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகின்றன.இந்த அச்சுகளில் சில அதிவேக இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங்கிற்கு ஏற்றவை, சிலவற்றிற்கு அதிக துல்லியமான பிளாஸ்டிக் நிரப்புதல் தேவைப்படுகிறது, மேலும் சில பக்கவாட்டு மைய இழுக்கும் அல்லது சிறப்புப் பொருட்களின் ஊசி வடிவத்திற்கு ஏற்ற மோல்டுகளுக்கு சேவை செய்யும்... சோதனை 24 மணிநேரம் இயந்திரத்தில் இயங்கும். பிளாஸ்டிக் மோல்டிங் செயல்முறை உட்பட...
 • மெல்லிய சுவர் அதிவேக ஊசி GH-250

  மெல்லிய சுவர் அதிவேக ஊசி GH-250

  வெளிப்புறமாக வாங்கப்பட்ட அனைத்து பாகங்களின் தரக் கட்டுப்பாடு சப்ளையர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் நாங்கள் மிகவும் கடுமையாக இருக்கிறோம்.ஹைட்ராலிக் கூறுகள் மற்றும் மின் கூறுகளின் 90% கொள்முதல் உலகப் புகழ்பெற்ற பிராண்டுகளிலிருந்து வருகிறது.அதே நேரத்தில், இந்த கூறுகளுக்கு, குறைந்தபட்சம் ஒரு வருட தர உத்தரவாதத்தை நாங்கள் உறுதியளிக்க முடியும்.பல்வேறு வகையான உடல் பரிசோதனைகள் திருகுகள், பீப்பாய்கள், சுவர் பேனல்கள் மற்றும் டை ராட்களில் பல்வேறு உடல் பரிசோதனைகள் செய்யப்படுகின்றன.துல்லியமான எந்திரத்தைச் செய்வதற்கு முன், எங்களின் தொடர்புடைய தரமான இன்ஸ்பெக்...
 • மெல்லிய சுவர் அதிவேக ஊசி GH-210

  மெல்லிய சுவர் அதிவேக ஊசி GH-210

  வெளிப்புறமாக வாங்கப்பட்ட அனைத்து பாகங்களின் தரக் கட்டுப்பாடு சப்ளையர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் நாங்கள் மிகவும் கடுமையாக இருக்கிறோம்.ஹைட்ராலிக் கூறுகள் மற்றும் மின் கூறுகளின் 90% கொள்முதல் உலகப் புகழ்பெற்ற பிராண்டுகளிலிருந்து வருகிறது.அதே நேரத்தில், இந்த கூறுகளுக்கு, குறைந்தபட்சம் ஒரு வருட தர உத்தரவாதத்தை நாங்கள் உறுதியளிக்க முடியும்.பல்வேறு வகையான உடல் பரிசோதனைகள் திருகுகள், பீப்பாய்கள், சுவர் பேனல்கள் மற்றும் டை ராட்களில் பல்வேறு உடல் பரிசோதனைகள் செய்யப்படுகின்றன.துல்லியமான எந்திரத்தைச் செய்வதற்கு முன், எங்களின் தொடர்புடைய தரமான இன்ஸ்பெக்...